Aktualności

Więcej o: Zaproszenie do składania ofert

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt poboru materiałów do badań  –  teren miasta Bochni Więcej „Zaproszenie do składania ofert”

Więcej o: Zaproszenie do składania ofert

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt poboru materiałów do badań  –  Gminne Ośrodki Zdrowia w Łapczycy, Bogucicach, Cikowicach, Pogwizdowie, Proszówkach, Siedlcu, Stradomce Więcej „Zaproszenie do składania ofert”

Więcej o: Ogłoszenie konkursu na udzielnie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielnie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG oraz opisów dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Bochni.

UWAGA (!)  Informacja o sprostowaniu

Więcej „Ogłoszenie konkursu na udzielnie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG”

Więcej o: Ogłoszenie konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Bochni prowadzonych na podstawie skierowań. Więcej „Ogłoszenie konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań RTG”

Więcej o: Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie medycyny rodzinnej i pediatrii.

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26  zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. Więcej „Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w dziedzinie medycyny rodzinnej i pediatrii.”

Więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego nr SPGZOZ-K-271-4/16

Dotyczy konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, hormonalnych i mikrobiologicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Punkt poboru materiałów do badań  –  Gminne Ośrodki Zdrowia w Łapczycy, Bogucicach, Cikowicach, Pogwizdowie, Proszówkach, Siedlcu, Stardomce.

Więcej „Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego nr SPGZOZ-K-271-4/16”

Do góry